Servis a opravy

veškerého klimatizačního a chladícího zařízení.

Servisní práce obsahují:

Vnitřní klimatizační jednotka

  • chemické vyčištění filtrů a výparníku
  • kontrola obvodu kondenzatoru
  • kontrola elektroinstalace
  • očištění ventilátoru
  • kontrola a test funkčností všech zařízení

Venkovní jednotka

  • chemické nebo tlakové vyčištění kondenzátoru
  • kontrola elektroinstalace
  • revize množství chladiva v okruhu
  • kontrola těsnosti spojů
  • kontrola chodu zařízení

Pro stávající zákazníky poskytujeme servis do 24 hodin.

Sem patří váš dlouhý nadpis

Sem vložte podnadpis